Bestyrelse

Foreningen ledes til daglig af en bestyrelse. Den nuværende bestyrelse blev valgt på en ekstraordinær generalforsamlingen i Maj 2022

Formand:
Valdemar Kristian Mejlholm
Mobil: 51 82 03 75

Næstformand:
Emma Lucie Mejlholm

Kasserer:
Benedikte Nylev

Øvrige medlemmer:
Alexander Klitgaard Mikkelsen
Jeppe Kousgaard Jacobsen
Mathias Ovesen

Suppleant:

Revisor:

Revisorsuppleant: